Reservation

Har du hittat ditt nya hem och vill reservera din nya lägenhet? Reservationen är inte bindande och gäller tills Karlstadhus AB och Prepart AB anvisar om ett bokningsavtal. Om flera personer vill reservera samma lägenhet utgår Karlstadhus och Prepart från när detta formulär kommit oss tillhanda och registrerats hos oss.
Här kan du se alla reservationer

Information om bokningsavtal finns under Bostäder eller Från bokning till inflytt

Jag har tagit del av förhandsmaterial om ert kommande Brf Grand Hotell, i Karlstad och önskar att reservera:

Dina lämnade uppgifter är skyddade enligt Personuppgiftslagen. Vid inskickandet samtycker du till att vi använder dem för att kommunicera med dig kring detta projekt samt andra projekt i vår verksamhet. Dina uppgifter lämnas inte ut till tredje man.